Bericht Dovenpastoraat

Comments: Een reactie

Ik ben Fred Schoon, ik zit in de Deputaten Dovenpastoraat. Wij willen iets vertellen over wat er gaat gebeuren.

Tijdens de synode van 2014 van de gereformeerde vrijgemaakte kerken is er een opdracht gegeven aan de Deputaten Dovenpastoraat. Zij moeten het dovenpastoraat laten inventariseren. Een aantal vragen moeten worden beantwoord.

Hoe is de situatie van het Dovenpastoraat op dit moment?
Hoe groot is de groep? Is er nog toekomst?
Moeten er dingen veranderen? Wat willen en vinden de doven en andere betrokkenen in de GKV-dovenkring?
Welke ideeen zijn er voor de toekomst?

Vorig jaar hebben we de Praktijkcentrum voor onderzoek bereid gevonden voor ons dit onderzoek te gaan uitvoeren. Iemand van dit centrum gaat dit onderzoek doen. Zij wordt begeleid door een vier mensen. Deze vier mensen zitten in een begeleidingscommissie. Deze commissie vraagt ook vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan de mensen in de GKV-kring interviewen. Deze vrijwilligers kunnen NGT en of NmG. De interviews gebeuren in groepen. De groepen zijn verschillend. Een groep doven onder 45 jaar, een groep doven boven 45 jaar, een groep directe naasten van doven, een groep doven die Gkv hebben verlaten, en een groep met experts over Dovenpastoraat.

Deze interviews en onderzoeken gaan plaatsvinden vanaf nu tot juli. Daarna wordt er een verslag, een rapport gemaakt.
Jullie worden ook allemaal benaderd in dit onderzoek. Ze nemen contact met jullie op.
Dit hele onderzoek wordt hopelijk afgerond in oktober 2016. De deputaten dovenpastoraat gaan dan over het rapport nadenken en maken dan voorstellen voor de volgende synode in 2017. Voorstellen over de verbetering en aanpassing van het dovenpastoraat. Hopelijk begrijp je dit allemaal. Als je vragen hebt, kun je altijd ons vragen. Stuur dan een mail naar ds. Wout Scherff – voorzitter@doven.gkv.nl.

Een reactie aan Bericht Dovenpastoraat

Plaats een reactie