225 jaar Kentalis

225 Jaar Kentalis

Kijk eens op www.dewereldvankentalis.nl.
Een prachtige site met allerlei filmpjes die de geschiedenis van de doveninstituten vertellen.
Ik noem ze in volgorde van oprichting: Guyot, Sint Michelsgestel en Effatha.
Bekijk de mooie en leerzame filmpjes.
Weet je hoe het doveninstituut in Groningen ontstaan is?
En waarom Sint Michelsgestel er gekomen is?
Weet je waarom ze vaak stamppot aten in het internaat?
Heb je weleens gehoord van het congres van Milaan (1880)?
En wanneer werd de Nederlandse Gebarentaal officieel erkend?
En audioloog Erwin vertelt over de vooruitgang op technisch gebied.
(Erwin Baas wordt één van onze deputaten.)
Wat verandert er allemaal doordat doven een cochleair implantaat krijgen?
Ben je nieuwsgierig geworden?
Je kunt het allemaal zien op www.dewereldvankentalis.nl.
De wereld, de taal en de cultuur van de doven gaat ons allemaal aan.

Wout Scherff