Aansluiting bij Interkerkelijk Dovenpastoraat

Beste mensen,

Zaterdag voor Pinksteren sprak de synode over het dovenpastoraat.
Mooi dat er ook uit de doelgroep mensen bij waren.
Er is een belangrijk besluit genomen.
De synode besloot dat de vrijgemaakte kerken zich aansluiten bij het Interkerkelijk Dovenpasotraat.
Hier staat het artikel uit het ND van 5 juni over de synode.

Voor de deputaten is er nu veel werk te doen.
Zij hebben binnenkort een vergadering.
Daar spreken zij over wat er nu allemaal moet gebeuren.
Dat begint met de excuses omdat jullie enkele jaren geen dovenpastoraat kregen.
Verder is het erg belangrijk dat er snel weer dovenpastoraat is.

Want het is Pinksteren geweest.
God stortte zijn heilige Geest uit.
En de Geest spreekt alle talen.
Ook de taal van de doven.
Want iedereen moet het evangelie in zijn eigen taal horen.
Looft en dankt de heilige Geest.

Hartelijke groet,
Deputaten