Contact, zo kan het

Vrijdagavond, half negen.
De bel gaat.
Weer gaat de bel, en nog eens, en nog eens.
Steeds komen er nieuwe gasten binnen.
Iedereen wordt hartelijk ontvangen.
De huiskamer vult zich met mensen.
De mensen kennen elkaar.
Want het is een ontmoeting van doven en leden van de regionale dovencommissie.
De commissie heeft deze ontmoeting bedacht.
We spreken elkaar in een ontspannen sfeer.
Door de doventolk kan iedereen het gesprek volgen.
We praten wat over persoonlijke dingen.
En over het dovenpastoraat.

In de ene gemeente is goede aandacht voor de dove.
Maar anderen krijgen weinig aandacht van hun predikant of ouderling.
Dat ouderlingen steeds wisselen is voor doven een probleem.
De nieuwe ouderling houdt niet altijd rekening met de doofheid.
Dan denkt de dove: ‘Weet je dan niet dat ik doof ben?’
Dat is heel vervelend voor de dove.
En het is lastig voor de wijkouderling.
Bij een predikant is dat anders, omdat hij langer ergens is.

Het gaat ook over de kerkdiensten.
Over gewone kerkdiensten en over aangepaste kerkdiensten.
Iemand krijgt de preek van de dominees per email.
Tijdens de dienst volgt zij de preek op haar smartphone.
Door die techniek neemt de behoefte aan aangepaste kerkdiensten af.
In de regio worden nu geen aangepaste diensten meer georganiseerd.
Tegelijk is er iets anders.
Een PKN-gemeente in de regio belegt maandelijks een aangepaste dienst.
Daar hebben dove leden van die gemeente voor gezorgd.

We praten over de website van de doven.
Wat kunnen we eraan doen dat de website beter wordt bezocht?
Of moeten we een ander middel gebruiken voor de communicatie?
De suggestie wordt gedaan van een besloten facebookgroep.
En zo praten we over nog veel meer.

Het wordt snel laat.
Iedereen is blij met deze avond.
Dit lijkt op het functioneren van kleine kringen in de gemeente.
Daar ontmoeten mensen elkaar.
Ze delen lief en leed.
Ze steunen en bemoedigen elkaar.
Soms doen ze ook samen aan bijbelstudie.
Een van de aanwezigen stelt de volgende keer haar huis open.
Hopelijk volgen er nog vele avonden van onderling contact.

Is dit ook iets voor de andere regio’s?
In regio Midden hebben ze de eerste ervaring al opgedaan.
Ik vond het fijn dat ik het mocht meemaken.
Deze ervaring deel ik graag met iedereen.

Wout Scherff