Over ons

Category: Geen categorienieuws slider home

Opzet van het dovenwerk in de GKV

Vroeger
Vóór de start van het dovenpastoraat gebeurde het dovenwerk in de GKV op particulier initiatief. Dus:
het dovenwerk hing af van een paar personen die betrokken waren bij dove mensen in de kerk.

Gelukkig is dit niet zo gebleven. Eerst werden de krachten gebundeld in de vereniging “dit Koningskind”. Zij zetten zich vooral in voor Godsdienstonderwijs (op het Guyot-instituut in Haren) en voor maatschappelijk werk (via een speciale medewerkster voor doven en slechthorenden).

Kerken samen verantwoordelijk
Ook de kerken hebben ingezien: wij zijn verantwoordelijk voor onze broers en zussen met een gehoorbeperking. Daarom hebben verschillende Particuliere of Provinciale Synodes (PS) een Dovencommissie ingesteld. Zij dragen de zorg voor de kerkdiensten en Bijbelstudie, speciaal voor de dove en slechthorende mensen in hun regio. De kerken in zo’n PS betalen samen ook de kosten van de Dovencommissies (DC). Er zijn op dit moment vijf regionale Dovencommissies: in het Noorden: Groningen; in het Oosten: Rouveen; in het midden: Leusden; in het Westen: Nieuwerkerk aan den IJssel; en in het Zuiden: Zeeland.

Verder hebben de kerken via de Generale (landelijke) Synode (GS) Deputaten aangesteld voor de Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden (DDSH). Dit Deputaatschap is verantwoordelijk voor alle geestelijke zorg voor de dove mensen in de GKV.

Predikant voor doven en slechthorenden
Ook is door de GS een speciale dovenpredikant aangesteld. Verbonden aan de gemeente van Zwolle-Zuid. Maar vrijgesteld voor het werken met dove mensen. In dienst van het Deputaatschap. Vanaf 1994 was de eerste dovenpredikant ds. Jaap Boerma. In 2001 is hij opgevolgd door ds. Tjerk van Dijk. Hij was dovenpredikant tot 1 april 2015. Op dit moment is er dus geen dovenpredikant actief. Deputaten denken na over de toekomst van het dovenwerk.
Taak van de dovenpredikant is: Gods Woord doorgeven in gebarentaal, in allerlei verschillende situaties. Dus: in kerkdiensten, in pastorale gesprekken, in catechese en (Bijbel)cursussen. Daarnaast begeleidt hij gemeentes en kerkenraden, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en adviezen. Dit werk wordt betaald door alle kerken samen.