Van de voorzitter – december 2016

Vrede op aarde

Waar is die vrede?
Wij horen niets anders dan over oorlog en geweld.
Oorlog in Syrië.
Aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.
Steeds weer zijn er aanslagen, nu hier, dan daar.
En die aanslagen brengen verdeeldheid.
Je ziet het in Duitsland.
De een zegt dat mensen zich niet uiteen moeten laten spelen door een terrorist.
Anderen grijpen de aanslag aan om af te rekenen met mevrouw Merkel.
Zo komen groepen mensen uit één land tegenover elkaar te staan.
Waar is die vrede?

Toch verlangen alle mensen naar vrede.
Je ziet het als mensen Kerst vieren.
Mensen komen samen in zangdiensten en kerstvieringen.
In de kerstnacht gaan veel mensen naar de kerk.
En op de kerstmorgen gaat bijna iedereen naar de kerk, meer dan anders.
Thuis willen het samen ook goed hebben.
We gaan als gezin aan het kerstdiner.
Misschien nodigen we ook iemand uit die alleen is.
We verlangen naar vrede.

God heeft ook vrede beloofd.
Hij beloofde dat in het huis van David een zoon geboren zou worden.
Een van zijn namen zal zijn: Vredevorst.
‘Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.’ Jesaja 9 : 6
In Jesaja 11 : 6 – 9 wordt die vrede met prachtige kleuren geschilderd.
‘Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.’

En in Jeremia 23 : 5 belooft de Heer:
‘Ik laat aan Davids stam een rechtmatige telg ontspruiten,
… Dan zal Israël in vrede leven.’
En de profeet Zacharia 9 : 9 – 10 profeteert:
‘Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning komt eraan.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.’

Eerst wordt Johannes de Doper geboren.
Zijn vader, de priester Zacharia zingt een lied.
Hij zingt van een licht dat opgaat vanuit de hemel.
Licht voor allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood.
Dan kunnen we onze voeten zetten op de weg van de vrede.
Lucas 1 : 77 – 79

In de kerstnacht werd in de stad van David de Heer Jezus geboren
Hij was de beloofde redder.
En engelen zongen: ‘vrede op aarde.’

Hielden toen meteen alle oorlogen op?
Nee, oorlogen zullen er zijn totdat Christus terugkomt.
En toch zingen engelen van vrede op aarde.
Want God biedt zijn volk vrede.
Als je de Heer Jezus aanneemt als je Redder,
dan worden je zonden vergeven.
Dan is de vrede van God voor jou.
Die vrede is zo groot dat niemand het kon bedenken.

Als wij naar de kerk gaan is het eerste woord van God voor ons:
‘Genade voor u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.’
En bij het uitgaan zegent de Heer ons opnieuw met vrede.

Wij moeten die vrede ook uitdelen.
Dat begint in onze eigen omgeving.
In de kerk, in het gezin, in de familie, in de buurt en op het werk.
Maar door onze zonden kunnen wij goede verhoudingen kapot maken.
Laat het er dan niet bij zitten.
Bid God om zijn genade, om vergeving en vrede.
En ga het weer goed maken met andere mensen.
Dan wordt iets zichtbaar van de vrede waar engelen over zongen.

En blijf erin geloven dat Gods vrede eens heel de wereld zal vervullen.
Vrede tussen alle mensen en tussen alle volken.
Vrede zonder wapens.
‘Dan zal er geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,
want wat er eerst was is voorbij.’
Zo wordt het dankzij Jezus Christus.
Blijf bij alle oorlogen en aanslagen bidden om die vrede.
Blijf bij alle onenigheid en ruzies verlangen naar die vrede.

Ik wens jullie allen een goed Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar.
Wout Scherff